Free publicity genereren omvat méér dan het versturen van een persbericht. Een effectieve persbenadering begint met het bouwen aan een relatie met de pers. Weten met wie je spreekt door het monitoren van media. Een goed persbericht begint met nieuwswaarde. En speelt in op het interessegebied van de pers en hún doelgroep. In de juiste tone-of-voice.

Als het gaat om de ontwikkeling van persbeleid, de samenstelling van een persbericht, de organisatie van een persbijeenkomst of de voorbereiding van een interview, dan kunt u terugvallen op de ervaring van Practica Productions.

 

Wij adviseren u over de diverse mediakanalen en over de relevantie van uw nieuws. Zonder in pr-taal te verzeilen. Om u optimaal te kunnen assisteren, hebben wij veelvuldig persoonlijk contact met de diverse internationale media. Want alleen dan heeft free publicity pas echt het begoogde effect.

Practica Productions is ooggetuige van het goede nieuws!