De bedrijfscultuur typeert de wijze waarop mensen in een organisatie met elkaar omgaan: ‘het karakter van een organisatie’.

De wijze waarop u als ondernemer interne communicatie inhoudt geeft, beïnvloedt de bedrijfscultuur. Vandaar dat wij alle vormen van interne communicatie onder bedrijfscultuur plaatsen.

Interne doelgroepen zijn de voornaamste activa van een organisatie.

In synergie met de externe communicatie ontwikkelt Practica Productions informatieprogramma’s voor het personeel. Ook kunt u onze hulp inroepen bij fusies, herstructureringen en overnames.

Interne communicatie is geen tijdelijk iets, maar is voortdurend van belang.