In een strategisch marketing & communicatieplan staat omschreven welke doelstellingen uw organisatie nastreeft, bij welke doelgroepen en via welke communicatiemiddelen. Practica Productions ontwikkelt dit soort plannen samen met u. Vaak staat de belangrijkste informatie al op papier, in de vorm van een ondernemingsplan, projectplan of businessplan. Is dit niet het geval dan vertalen wij uw wensen en ideeën naar een concrete strategie en heldere doelen.

Wij vragen onze opdrachtgevers altijd heel direct wat zij precies willen bereiken. Dat kan een wens of een ambitie zijn, of de oplossing voor een specifiek probleem.

Het liefst ontlokken wij organisaties een ‘statement’: een korte, krachtige uitspraak waarin zij vertellen wie ze zijn, waar ze goed in zijn en wat ze de markt te bieden hebben.

Bij Practica Productions werken geen ja-knikkers of meelopers. Bij het opzetten van een plan gaan wij een verbaal robbertje vechten met u daarom niet uit de weg. Wij houden er niet van opdrachtgevers zand in de ogen te strooien. De kracht van onze aanpak schuilt in openheid, eerlijkheid en eenvoud. Met als eindresultaat: een goed doordacht, breed gedragen en direct realiseerbaar marketing & communicatieplan, dat we vervolgens graag en goed helpen uitvoeren.

Practica Productions heeft oog voor het feit dat uw klant ook maar een mens is!